menu

O NÁS

Naše firma byla založena roku 2001 jako podnikání fyzické osoby Martin Suchopar, se specializací na obor lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti. V roce 2005 rozšířila svůj obor o chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního původu.

Roku 2008 jsme zrealizovali náš podnikatelský sen a začali se specializovat na stavební práce v oblasti vodního hospodářství a lesnictví. V současné době je tato činnost naší prioritní osou.

V roce 2014 jsme živnost transformovali na právnickou osobu STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o..

Naší nejvýznamnější činností je stavba vodních nádrží. Od malých tůní, přes návesní rybníčky, až po hospodářské rybníky o rozloze několika ha. Velice důležitou součástí je zprostředkování dotací na stavbu, či rekonstrukci rybníků.